Ajankohtaista

Digitaalista ja ketterää ympäristöturvallisuuden kehitystä

Censeo kehitti ympäristöturvallisuuden hallintaan työkaluja, joilla tehostetaan ympäristöriskien hallintaa, helpotetaan vesistönsuojelua ja parannetaan vedenlaatua.

Kehityshanke toteutettiin yhteistyössä Mikkelin kaupungin sekä alueen lupa- ja valvontaviranomaisten kanssa ja se keskittyi Mikkelin eteläpuolisen Saimaan alueeseen. Hankkeeseen saatiin EU:n aluekehitysrahaston tukea.


Kehityshanke huipentui syyskuun lopussa yhteisiin Proof of Concept -kehitystyöpajoihin, joissa hyvin tiiviissä aikataulussa viimeisteltiin konkreettinen työkalu vesistöjen ympäristötietojen käsittelyyn, visualisointiin ja hallinnointiin. Kehitystyöhön osallistuneet ympäristöasiantuntijat olivat vaikuttuneita ja innostuneita työkalun käyttömahdollisuuksista, joita esiteltiin ja muokattiin demojärjestelmän avulla reaaliajassa. Ratkaisua pidettiin erinomaisena esimerkkinä konkreettisesta digitalisaation hyödyntämisestä ympäristön turvallisuusjohtamisessa.

Ympäristöturvallisuuden hallintaan kehitetty digitaalinen työkalu on toteutettu Mipro Industrial Cloud -pilvipalvelun tuotealustalle ja siinä hyödynnetään erityisesti Mipro REGO -tilannekuvajärjestelmän avulla koottua tilannekuvaa alueesta. Työkalu visualisoi ympäristö- ja riskitietoa kartta-aineistojen avulla ja sitä voidaan hyödyntää ympäristöturvallisuuden hallintaan. Samaa työkalua voidaan soveltaa laajasti ympäristötietojen käsittelyyn, hallintaan ja johtamiseen niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Hanke avasi runsaasti uusia mahdollisuuksia ja tarpeita, joihin kehitettyä työkalua voi soveltaa. Yhdistämällä Censeon asiantuntijapalvelut ja Mipron modernit ohjelmistotuotteet voimme tarjota ratkaisuja riskien- ja turvallisuuden hallintaan sekä tiedon visualisointiin ja analysointiin erilaisissa kohteissa.Lisätietoja Soili Nousiainen tai Marko Varpunen, Censeo Oy.


  • Jaa tämä sivu: