Ajankohtaista

Censeon ISA-tarkastuslaitos (I041) uudelleenakkreditoitu

Censeon palvelujen laatuun ja tuloksiin voi luottaa: uudelleenakkreditointimme on voimassa kevääseen 2021 saakka.

FINAS-akkreditointipalvelu on myöntänyt Censeo Oy:n ISA-tarkastuslaitokselle (Independent Safety Assessor) uudelleenakkreditoinnin 20.5.2021 saakka. FINAS on arvioinut yrityksen toimintajärjestelmän ja todennut sen tarkastustoiminnan täyttävän standardin ISO/IEC 17020 vaatimukset. Uudelleenakkreditointi on osoitus vaatimustenmukaisuuden ja toiminnan tason jatkuvuudesta.

Akkreditointi on kansainvälisiin kriteereihin perustuva menettelytapa, jonka avulla toimijan pätevyys ja sen antamien todistusten uskottavuus voidaan luotettavasti todeta. Akkreditoidulla laitoksella on puolueettoman, kolmannen osapuolen myöntämä tunnustus teknisestä pätevyydestään, laadunvarmistuksestaan ja puolueettomuudestaan. Akkreditointi myönnetään laitoksen toiminnan arvioinnin ja säännöllisesti toistuvien määräaikaiskäyntien perusteella.

Censeon akkreditoitu pätevyysalue kattaa rautatielain mukaisen riippumattoman (ISA) turvallisuusarvioinnin INS-, ENE-, OHM- ja OPE -osajärjestelmien sekä turvallisuusjohtamisen osalta. Lisäksi pätevyysalueemme kattaa rautateiden OHM-osajärjestelmän ja teollisuuden turvallisuuteen liittyvien järjestelmien turvallisuusarvioinnit asiaankuuluvien standardien mukaisesti.

Censeon pätevyysalue on kokonaisuudessaan nähtävissä FINAS-akkreditointipalvelun WWW-sivuilla osoitteessa www.finas.fi.


Censeo on toteuttanut lukuisia ISA-turvallisuusarviointeja sekä rautateiden että teollisuuden erilaisissa kohteissa. Yritys on ensimmäisiä rautatiealan akkreditoituja arviointilaitoksia Suomessa.

Lisätietoja antaa Antti Karhu, Safety Specialist, p. 044 749 8314.


  • Jaa tämä sivu: