Tunnus

Censeo-logoa voi käyttää tiedotuksellisiin tarpeisiin, jotka liittyvät Censeoon. Tunnuksen käytössä on noudatettava hyviä tapoja sekä sen käytöstä, asemoinnista ja värityksestä annettuja ohjeita.

Censeon logon on oltava aina korkealaatuinen ja alkuperäisestä aineistosta ladattu. Mainitse Censeo aineiston lähteeksi.


Huomio seuraavat ohjeet logon käytössä:

 • Älä käsittele logoa millään tavoin:
  - älä tiivistä tai laajenna logoa
  - älä tuo mitään uusia elementtejä logoon
  - älä muuta logon suuntaa
  - älä muuta logon väriä
 • Kunnioita logon suoja-aluetta.
 • Älä tuota logoa vakiokirjasimilla: Censeon logo on tuotettu kuvana eikä sitä voi toistaa millään kirjasintyypillä.
 • Älä käytä logoa lauseessa, otsikossa tai muissa teksteissä tekstin osana. Censeo kirjoitetaan tekstissä samalla kirjasintyypillä, millä kyseinen teksti on kirjoitettu.