Logot ja käyttöohjeet

Censeon logoa voi käyttää tiedotuksellisissa aineistoissa, jotka liittyvät Censeoon. Tunnuksen käytössä on noudatettava hyviä tapoja sekä niiden käytöstä, asemoinnista ja värityksestä annettuja ohjeita.

Logot otetaan aina käyttöön sähköisessä muodossa olevasta alkuperäisaineistosta. Tämä takaa, että logon rakenne, muoto, mittasuhteet ja asettelu säilyvät virheettöminä ja korkealaatuisina.