Vaativa riskienarviointi Arizona Chemical Oy:n Oulun tehtailla

Censeo toteutti Arizona Chemicalin Oulun tehtailla vaativan riskienarviointityön käyttäen Hazop-poikkeamamenettelyä.

Riskienarviointi kattoi mäntyöljytislauksen sivutuotteena syntyvän ejektorin erotusprosessin. Censeo osallistui myös Arizona Chemical -konsernin määrittämien turvallisuuden hallinnan menettelyjen soveltamiseen paikallisiin olosuhteisiin sekä toimintatapojen määrittelyyn.

Hanke toteutettiin vuosina 2013-2014.