Turvallisuusjohtamisjärjestelmien valvonta-auditoinnit

Censeo on vastannut rataverkon haltijoiden ja rautatieliikenteen harjoittajien turvallisuusjohtamisjärjestelmien valvonta-auditoinneista vuosina 2015–2016. Tehtäviin on kuulunut muun muassa

  • auditointien suunnittelu
  • auditointi toimijan tiloissa
  • raportointi.