Ympäristön turvallisuusjohtaminen

Censeo hyödyntää laaja-alaista turvallisuuden osaamistaan ympäristökehitykseen

Censeo Oy on käynnistänyt ELY- ja SYKE-keskusten, Mikkelin kaupungin ja Mikkelin Vesilaitoksen kanssa yhteisen kehitysprojektin. Hankkeen nimi on Ympäristön turvallisuusjohtamisen hallintaan liittyvän asiantuntijapalveluliiketoiminnan kehittäminen ja laajentaminen. Hankkeeseen on saatu EU:n aluekehitysrahaston tukea, ja se toteutetaan 1.11.2016-1.11.2017 välisenä aikana.

Hankkeen tavoitteena on uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen sekä erityistavoitteena yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen.


Ajantasainen tilannekuva vesistöjen kuormitustilanteesta

Keskitymme hankkeessa vesistön ympäristötietojen käsittelyyn, visualisointiin ja hallinnointiin. Tavoitteenamme on liittää alueen kokonaiskuormituksen seuranta- ja mallinnusjärjestelmät ympäristöturvallisuusjohtamisen tilannekuvajärjestelmään. Eri järjestelmistä koottu reaaliaikainen ja luotettava tilannetieto mahdollistaa keskitetyn johtamisen ja toimenpiteiden priorisoinnin sekä parantaa yleistä tilannetietoisuutta ja tehokkuutta. Hankkeessa luomme valtakunnallisesti toimivan tuotekonseptin ja mallin ympäristötiedon johtamisjärjestelmästä.