Esimerkkejä referensseistä

Asiakaslähtöisyys, käytännönläheisyys ja yhteistyö ovat toimintamme pääperiaatteita.
Tyytyväiset asiakkaat ovat paras referenssi ja perusta menestykselle. Tälle sivulle olemme tuoneet esimerkkejä
arviointi- sekä asiantuntijapalveluhankkeista, joita olemme toteuttaneet kiinteässä yhteistyössä asiakkaan ja
asianomaisten viranomaistahojen kanssa.

Censeo toimii Länsimetron turvalaitetoimituksessa Mipro Oy:n alikonsulttina ja vastaa turvallisuuspäällikön ja riskienhallinnasta vastaavan tehtävistä sekä turvallisuusdokumentoinnista.

Palveluihin sisältyy muun muassa:

 • verifiointi- ja tarkastustehtävät
 • turvallisuuteen liittyvä raportointi
 • turvallisuuspoikkeamien käsittely
 • riskienarvioinnit
 • riskienhallinta.

Länsimetron turvalaitehanke käynnistyi keväällä 2015 ja jatkuu vuoden 2017 puolelle.

Uusi 14 kilometriä pitkä Länsimetron ratalinja kulkee Helsingin Ruoholahdesta Matinkylään Espooseen. Se sisältää kahdeksan uutta asemaa: asemat ovat Helsingissä Koivusaari ja Lauttasaari sekä Espoossa Keilaniemi, Aalto-yliopisto, Tapiola, Urheilupuisto, Niittykumpu ja Matinkylä.


Länsi-Suomen kauko-ohjauksen modernisointihankkeessa (TAKO) Censeo vastaa YTM-riskienhallinta-asetuksen mukaisesta riippumattoman arviointilaitoksen (ISA) arvioinnista. Hanke ajoittuu vuosille 2015–2018.

Länsi-Suomen kauko-ohjausjärjestelmällä ohjataan rautatieliikennettä alueella, joka kattaa noin neljäsosan Suomen rataverkosta. Ratakilometrejä alue sisältää noin 1400. Ohjausjärjestelmän tulevalla toiminta-alueella on valvottavia ja ohjattavia elementtejä runsaat 10 000 kappaletta: muun muassa 1900 opastinta ja 1250 vaihdetta.


Censeo on toteuttanut ISA-turvallisuusarviointeja monissa hankkeissa.

ISA-kohteita ovat olleet muun muassa:

 • Kokkolan sataman raiteistot (CCS)
 • Ratapihojen muutokset
 • Alikulkujen ja ratasiltojen rakennus (INS)
 • Viestinnän siirto RAILIsta VIRVEen
 • Tampereen kansi ja keskusareena ratasuunnitelmavaihe (CCS, INS, ENE)

ISA-arviointeja on tehty useita kymmeniä erilaisiin kohteisiin vuodesta 2011 alkaen.

Censeo on vastannut rataverkon haltijoiden ja rautatieliikenteen harjoittajien turvallisuusjohtamisjärjestelmien valvonta-auditoinneista vuosina 2015–2016. Tehtäviin on kuulunut muun muassa

 • auditointien suunnittelu
 • auditointi toimijan tiloissa
 • raportointi.

Censeo toteutti Arizona Chemicalin Oulun tehtailla vaativan riskienarviointityön käyttäen Hazop-poikkeamamenettelyä.

Riskienarviointi kattoi mäntyöljytislauksen sivutuotteena syntyvän ejektorin erotusprosessin. Censeo osallistui myös Arizona Chemical -konsernin määrittämien turvallisuuden hallinnan menettelyjen soveltamiseen paikallisiin olosuhteisiin sekä toimintatapojen määrittelyyn.

Hanke toteutettiin vuosina 2013-2014.

Censeo on toteuttanut riippumattomia turvallisuusarviointeja EN-standardien mukaisesti yhteistyössä EKE Electronicsin kanssa vuodesta 2013 alkaen useiden kansainvälisten projektien parissa.


Censeo hyödyntää laaja-alaista turvallisuuden osaamistaan ympäristökehitykseen

Censeo Oy on käynnistänyt ELY- ja SYKE-keskusten, Mikkelin kaupungin ja Mikkelin Vesilaitoksen kanssa yhteisen kehitysprojektin. Hankkeen nimi on Ympäristön turvallisuusjohtamisen hallintaan liittyvän asiantuntijapalveluliiketoiminnan kehittäminen ja laajentaminen. Hankkeeseen on saatu EU:n aluekehitysrahaston tukea, ja se toteutetaan 1.11.2016-1.11.2017 välisenä aikana.

Hankkeen tavoitteena on uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen sekä erityistavoitteena yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen.

Lue lisää