Ajankohtaista

Mipro Group -konserni keskittää asiantuntija- ja palvelutoimintoja.

Riippumaton turvallisuuden osaaja

Censeo Oy on tunnustettu ja arvostettu turvallisuuden asiantuntija. Asiantuntijoillamme on laaja-alainen kokemus turvallisuusjohtamisesta ja -arvioinnista, riskienhallinnasta ja ympäristöturvallisuudesta. Tämä takaa tehokkaat ja kilpailukykyiset palvelut raideliikenteen, vesihuollon ja teollisuuden turvallisuuden hallintaan.

Olemme FINAS-akkreditoitu tarkastuslaitos (I041) sekä Liikenteen turvallisuusviraston nimeämä rautatielain mukaisesta riippumattomasta turvallisuusarvioinnista vastaava laitos (ISA, Independent Safety Assessor). Arvioijamme ovat TÜV FSP Functional Safety Professional -sertifioituja.

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS